werken op een ladder


Werken op een ladder. liever niet.
Werken op een ladder liever niet Het uitgangspunt van de wetgeving is dat een ladder als werkplek niet mag wanneer een veiliger arbeidsmiddel kan gebruikt worden De ladder is in de eerste plaats een transportmiddel en dient niet om op te werken Het gebruik dient beperkt te worden tot situaties waarbij het risico laag is de werkduur kort of de werkplek niet veranderd kan worden Een klusjesman mag de schoolbel herstellen van op de ladder maar hoe zit het met de bouwvakker die een emmer mortel op de eerste verdieping wil krijgen Een risicoanalyse brengt uitsluitsel maar hier enkele concrete richtlijnen.
Wetgeving Prevent.be.
Ladders hebben heel wat te verduren ze worden vaak dagelijks gebruikt en blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden Daarom is het absoluut noodzakelijk om een ladder regelmatig te controleren op defecten Maar moet dit door een externe dienst voor technische controle gebeuren Laatste wijziging 09/01/14 Thema: Werken op hoogte.
Ladder Beswic.
De ladder werd lange tijd enkel als een toegangsmiddel beschouwd Sinds de verschijning van het KB van 31 augustus 2005 kan een ladder worden gebruikt als een werkpost Deze mogelijkheid wordt slechts aanvaard als de werkzaamheden van korte duur zijn en enkel de hantering van lichte lasten impliceren Bovendien moet de werknemer die een werk uitvoert vanop een ladder op ieder ogenblik beschikken over een veilige houvast en steun In de praktijk worden deze eisen meestal als vervuld beschouwd wanneer de twee voeten van de werknemer steunen op een trede en wanneer de werknemer zich met een hand kan vasthouden aan een trede Naar het thema. Werken op hoogte Publicaties.
Veilig werken op hoogte: wetgeving Prevent.be.
Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen. Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan. Laatste wijziging 21/08/17 Bron PreventFocus 07/2013 Thema: Bouw, Collectieve bescherming, Werken op hoogte. Sleutelwoorden: Ladder, Steiger, Stellingbouw.
Ladder Beswic.
De ladder werd lange tijd enkel als een toegangsmiddel beschouwd Sinds de verschijning van het KB van 31 augustus 2005 kan een ladder worden gebruikt als een werkpost Deze mogelijkheid wordt slechts aanvaard als de werkzaamheden van korte duur zijn en enkel de hantering van lichte lasten impliceren Bovendien moet de werknemer die een werk uitvoert vanop een ladder op ieder ogenblik beschikken over een veilige houvast en steun In de praktijk worden deze eisen meestal als vervuld beschouwd wanneer de twee voeten van de werknemer steunen op een trede en wanneer de werknemer zich met een hand kan vasthouden aan een trede Naar het thema. Werken op hoogte Publicaties.
Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever beperkt het gebruik van ladders trapladders en platformladders als werkpost op hoogte tot arbeidsomstandigheden waarin het gebruik van andere veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is gelet op het geringe risico en gelet op hetzij de korte gebruiksduur hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats en werkposten die de werkgever niet kan veranderen De ladders trapladders en platformladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten of trappen horizontaal blijven Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast hebben Het met de hand dragen van lasten op een ladder mag een veilig houvast niet belemmeren Gebruik van steigers.

Contacteer ons

rope access noord
leidraad veilig werken op hoogte
bomen beter beheren
hermans tuinmachines
werken op een ladder
vacatures werken op hoogte
navb werken op hoogte
werken op grote hoogte
rope access belgie
ladder steiger