risicoanalyse werken op hoogte


Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever treft, rekening houdend met de risicoanalyse, de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn om het werk onder optimale voorwaarden uit te voeren.
Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever treft, rekening houdend met de risicoanalyse, de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn om het werk onder optimale voorwaarden uit te voeren.
Werken op hoogte: verplichtingen bij het gebruik van vaste stellingen of steigers ADMB.
Zoals bij alle werkzaamheden met arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, moet de werkgever een voorafgaande risicoanalyse uitvoeren. Uit de resultaten van de analyse moet minstens blijken dat het type stelling of steiger dat gebruikt zal worden, het meest veilige en geschikte arbeidsmiddel is voor de uit te voeren werken op de voorziene plaats.
Werken op hoogte Prevent.be.
Werken op hoogte vergt een grondige risicoanalyse en de gepaste preventiemaatregelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan of het werken op hoogte niet kan vermden worden. Bekijk ook de videocursus Werken op hoogte. Werken op steigers: goede afspraken maken werken veiliger.

Contacteer ons

touwtechnieken voor de bergsport
valbeveiliging verplicht
hermans bvba
ambachtsschoolstraat hasselt
te koop rijkevorsel
werkbak voor heftruck
risicoanalyse werken op hoogte
werkbak heftruck
rope access vacatures
klimsporen maken
besloten ruimte
werken op hoogte vca